Vad är Akava?

Tillsammans för framgång och trygghet

aada suojassa200pix
Akavamedlemmar arbetar som sakkunniga, inom undervisningen och i chefspositioner. Man kan ansluta sig till ett Akavaförbund utgående från studieområde, examen eller yrke.

Akava påverkar i arbetslivet och samhället

Akava är en politiskt obunden intresseorganisation, som agerar som sina medlemmars intressebevakare och samhälleliga förespråkare. Akavas uppgift är att övervaka och främja Akavamedlemmarnas ställning i arbetslivet och, i förlängningen, i hela samhället. Målet är att förbättra Akavamedlemmarnas arbetslivsvillkor och sysselsättning samt jämställdheten mellan kvinnor och män.

Akava deltar aktivt i den samhälleliga debatten och i utvecklandet av arbetslivs- och arbetsmarknadslagstiftningen. Akava påverkar den ekonomiska politiken, näringslivs- och socialpolitiken samt studerande- och utbildningspolitiken. Som centralorganisation erbjuder Akava sina medlemsorganisationer olika tjänster och samarbetsnätverk.

Vill du också gå med i Akava?

Många medlemmar i Akavas medlemsförbund säger att de hör till Akava, även om enskilda personer inte direkt kan gå med i Akava. Den enskilda medlemmen hör alltid till något av Akavas medlemsförbund eller en medlemsförening – och därigenom till Akava.
Om du studerar vid en högskola eller har tagit examen från ett universitet eller en yrkeshögskola har du alla förutsättningar att bli en Akavamedlem.

Utbildningsbakgrunden styr valet av förbund

Organiseringen i Akavas medlemsförbund sker ofta utgående från utbildningen, antingen utifrån avlagd examen eller studieområde. Man kan också hitta sitt eget Akavaförbund på basis av yrke, befattningsbeskrivning eller tjänsteställning.

Basuppgifter om Akavamedlemmarna

  • över en halv miljon medlemmar.
  • hälften är kvinnor, hälften män.
  • hälften arbetar inom den privata och hälften inom den offentliga sektorn.
  • en fjärdedel arbetar med chefsuppgifter, en fjärdedel med undervisning och fostran samt hälften med expertuppgifter
  • över 80 procent har avlagt minst lägre högskoleexamen.
  • medellönen bland de heltidsanställda är över 4 000 euro i månaden.

Uppgifter om tjänsten

Akava och dess medlemsförbund har utvecklat och upprätthåller denna söktjänst. Respektive förbund ansvarar för sina egna uppgifter och uppgifterna om den egna branschen.  

Skicka respons till oss!


Vi strävar efter att hålla söktjänstens uppgifter så uppdaterade som möjligt. Använd responsblanketten om du hittar felaktigheter eller vill ge annan respons eller om du har frågor.