Ge respons eller fråga om råd

Vi strävar efter att uppdatera den här söktjänsten så ofta som möjligt. Varje förbund ansvarar för underhållet av de egna förbundsuppgifterna och fackkunskap i anslutning till den egna branschen. Akavas organisationsenhet ansvarar för helheten och för att systemet fungerar.

På den här blanketten kan du ge respons eller be om mer information. Vid behov vidarebefordrar vi responsen till det förbund som responsen berör. Kom ihåg att uppge dina kontaktuppgifter om du vill att vi kontaktar dig.


Om du vill kan du ge respons anonymt.

Jag vill ha mer information

Jag märkte ett uppdateringsbehov

Mina kontaktuppgifter