Mikä Akava on?

Menestystä ja turvaa yhdessä

Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, jossa on 36 jäsenliittoa. Akavan liittoihin on järjestäytynyt yli puoli miljoonaa palkansaajaa ja ammatinharjoittajaa. Akavalaisten liittojen jäsenenä on palkansaajien lisäksi opiskelijoita sekä yrittäjiä ja ammatinharjoittajia.

Akavalaiset työskentelevät asiantuntija-, opetus- ja johtotehtävissä. Akavalaiseen liittoon voi liittyä opiskelualan, tutkinnon tai ammatin perusteella.

Akava vaikuttaa työelämässä ja yhteiskunnassa

Akava on poliittisesti sitoutumaton etujärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvojana ja yhteiskunnallisena puolestapuhujana. Akavan tehtävänä on valvoa ja edistää akavalaisten asemaa työelämässä ja laajemmin koko yhteiskunnassa. Tavoitteena on parantaa akavalaisten työelämän ehtoja, työllisyyttä sekä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa.

Akava osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä työelämän ja työmarkkinoiden lainsäädännön kehittämiseen. Akava vaikuttaa talous-, elinkeino- ja sosiaalipolitiikkaan sekä opiskelija- ja koulutuspolitiikkaan. Keskusjärjestönä Akava tarjoaa jäsenjärjestöilleen palveluja ja yhteistyöverkostoja.


Työmatka07


Sinustakin akavalainen?

Moni akavalaisen liiton jäsen sanoo kuuluvansa Akavaan, vaikka yksittäinen henkilö ei voi liittyä suoraan Akavan jäseneksi. Yksittäinen jäsen kuuluu aina johonkin Akavan jäsenliittoon tai sen jäsenyhdistykseen - ja sitä kautta Akavaan.

Jos olet korkeakouluopiskelija tai olet valmistunut yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta, sinussa on ainesta akavalaiseksi!

Tutustu akavalaisten työhön ja arkeen: lue Viikon akavalainen -esittelyjä osoitteessa www.akava.fi/viikonakavalainen

Koulutustausta ohjaa liiton valintaa

Akavalaiseen liittoon järjestäydytään usein koulutuksen perusteella, joko suoritetun tutkinnon tai opiskelualan mukaan. Myös ammatin, toimenkuvan tai asematason perustella voi löytää oman liittonsa Akavasta.

Perustiedot akavalaisista

 • Kokonaisjäsenmäärä 609 000 (1.1.2018)
 • Naisia 45 %, miehiä 55 %
 • Sektorijakauma: Yksityinen sektori 55 %, ammatinharjoittajat 3 %, kuntasektori 31 % ja valtiosektori 10 %, seurakunnat 1 %
 • Johtotehtävissä 13 %,  opetus- ja kasvatustehtävissä 24 %, 57 % asiantuntijatehtävissä
 • 83 % suorittanut vähintään alemman korkeakoulututkinnon
 • kokoaikatyössä olevien keskipalkka on 4 400 euroa kuukaudessa (2016)

  Lisätietoja Akavan toiminnasta

  www.akava.fi
  www.akava.fi/opiskelijat
  www.akavalainen.fi

  Työelämätietoa

  www.työmarkkina-avain.fi
  www.töissä.fi